ALAT ZA ARMIRANJE SATNIH OSNOVA

Intencija u radu sa satnim osnovama jeste VERTIKaLNO ožičavanje armiranim satnim osnovama. Ovde imamo jedan (relativno prost) alat za armiranje satnih osnova. Na prdnjoj strani imate bakarnu traku na kojoj su zalemljeni prihvatnici za žicu. Na zadnjoj strani nalazi se pokretna paleta ,sa bakarnom trakom i prihvatnicima. Ta paleta je pokretna ali je učvrscena oprugama. Na prednjoj strani vidi se poluga kojom privučemo pokretnu paletu, koja sada postaje nategnuta, zbog opruga. Sada našniramo žicu za armiranje, postavimo satnu osnovu blago je pritisnemo, otpustimo polugu, uključimo struju i osnova je armirana. Sa jedne strane, sečicama, odsečemo žice dok je sa druge strane otkačimo od prihvatnika. Prihvatnike postavljamo po svom nahodjenju ali je moj savet da budu postavljeni tako da žice na krajevima idu paralelno sa ivicom satne osnove a ostale idu pod odredjeni uglom. Ovo doprinosi otpornosti na smicanje u momentu kada satna osnova bude opterećena.