1.Početak i kraj
2.Ovako obraditi špric
3.Ovako obraditi
zatvarač

4.Špric i zatvarač- postavka

6.Postavljanje
klipa u špric

 

5.Ovako pripremiti klip šprica

DOZATOR OKSALNE     KISELINE

 

 

    Napravite ovaj jednostavan dozator oksalne kiseline za nakapavanje iste. Za izradu vam je potrebno:
     1. Jedan špric od 20 kubika.
     2. Jedna elastična plastična boca sa zapreminom po želji.
     3.  Jedno parče bužira od sistema za infuziju.
   Izada:
    
1.Najpre obradite  špric kao što je prikazano na drugoj slici. Nakon obrade rub bi trebao ostati oko 2 mm.
    
2. Izbušiti zatvarač boce kao na slici 3.
    
3.Postavite zatvarač boce na špric kao  na slici 4.
    
4. Klip šprica izbušiti tako da kroz njega može proći bužir od sustema za infuziju. Sl.5
    
5. Postavite klip šprica kao na slici 6 i uvlačiti ga po želji uzimajući u obzir koliko vam kiseline treba. Bužir koji ulazi u bocu izrežite tako da dotakne dno boce.
    
6. Stavite sietem na bocu i zavijte zatvarač.
   
Primena:
   
1. Sipati u bocu rastopljenu oksalnu kiselinu..
    
2. Pritiskajte bocu u uspravnom položaju dok u špric ne dođe kiselina po vašem izboru. To kontrolišite na podeli koja postoji na špricu.
    
3. Kada želite da nakapate kiselinu, po ulicama društva pčela, okrenuti bocu tako da je špric okrenut prema pčelama i blago pritiskati bocu. Brzina kapanja zavisi od snage pritiskanja boce.
    
4.Vodite racina da ne polijete ruke ili tejo. Zaštitite oči. Ali ako se to dogodi obilno isprati vodom.
Ako je kiselina dospela u oko hitno se treba obratiti lekaru.
     Želim vam uspega u izgradnju i primeni uređaja.