Kada otvorite stranicu  pređite  pokazivačem miša preko slike. Zadržite se na detalju koji vas interesuje i dobićete informaciju o tom detalju, a često i uvećani detalj ako piše "Klikni"