sl.1
sl.2
sl.3
sl.5
Ovu mašinu možete lako napraviti prateći slike. Na sl.1 vidi se mašina u celosti. Za pogon je upotrebljena brusilica. Ona ima sve što je potrebno za dobar rad.
   Na slici br.2 vidi se prednja strana mašine. Na poklopcu su urađeni otvori za prijem polena i ventilaciju. Oba otvora treba da budu što bliže centru.
   Na sl.3 vidi se unutrašnjost mašine sa nožem za mlevenje. Nož mora biti balansiran da bi se izbegle vibracije. Napravljen je od prohrom čelika debljine 3 mm. Nož je na kraju savijen na obe strane ali tako da se tragovi ne podudaraju sa drugom stranom. Praktično krajevi noža prve četiri traga.
   Na slici br.4 vidi se sito. To je prohrom sito sa okcima 0.25 do 0.30 mm. Veličina otvora na okcima određuje vam kvalitet samlevenog polena. Sito je učvršćeno pomoću jednog rama koji je fiksiran šrafovima m5, koji se vide na slici.
   Na slici br.5 vidi se ventil za regelaciju protoka polena. Regulacija je važna jer veliki protok može ugušiti mašinu.
    Mašina se može koristiti i za mlevenje šećera.

 

Miln za polen
sl.4