Prenošenje košnica je težak i odgovoran posao. Postoje različiti modeli prenosnika ali smatram da je ovaj najprostiji i najprihvatljiviji. Sa ovim nosačem jednostavno obuhvatite košnicu sa obe strane i nosite je. Znači nema navlačenja preko košnice. Poklopac košnice nije potrebno pomerati da bi postavili nosač u radni položaj.
  
Nosač se pravi od firika 10x10. Na krajevima se postavi okrugla ručica od cevi 1/2 cola. Zglobove  napravite prema detalju "a". Na deo koju obuhvata košnicu navući gumeno crevo sto će doprineti otpornosti na smicanje. Pored toga tu je i jedan zavrtanj koji je na kraju zaoštren i takodje doprinosi sigurnosti u prenosu. Na sredini nosača zavaren je firik 10x10 koji stoji paralelno sa košnicom kada je nosač u radnom položaju (10x10x20). On služi da spreči izvrtanje nosača kada je on u funkciji.

PAKTIČAN NOSAČ KOŠNICA