PČELARSKA VAGA - 150/12

 

-Nosivost 150 kgr.
-Dužina
510+90m
-Širina
420m
-Visina
130mm
-Težina
15 kgr.
-Podesive sve nožice

 

Kontrola ispravnosti:
Zaljujajte tablu, na kojoj se stavlja košnica, napred - nazad. Ako ona nastavi da se njiše još neko vreme sve je ispravno. Ukoliko to nije slucaj znaci da je neki nož iskocio iz ležišta. U tom slucaju uradite sledece:
1.Razblokirajte tablu na kojoj se stavlja košnica odvijanjem dva zavrtanja M-5 koji se nalaze sa donje strane -bocno. Da bi do njih došli morate okrenuti vagu. Postavite ponovo vagu na nožice i pronadite išcašenje.
2.Vratite poklopac, spuštajuci ga paralelno, na svoje mesto i prokontrolišite njihanje.3.Blokirajte vagu i karoseriju, širim selotejpom, okrenite vagu, i zavite zavrtnje M5 ali ne do kraja. Blokiranje table zavrtnjima nije neophodno.
4.Vratite vagu na nožice i prokontrolišite njihanje.
VAGA MORA DA STOJI NA VODORAVNOJ POVRŠINI.
Ako je sve u redu stavite košnicu.
Izaberite mesto gde želite postaviti vagu. Pomocu libele postavite postolje u vodoravan položaj. Stavite vagu na postolje i utvrdite da li stoji na sve cetiri nožice. U koliko neka nožica ne dodiruje postolje doterajte je zavijanjem ili odvijanjem. Naredni zadatak Vam je da vagu postavite u ravnotežni položaj. Odkocite vagu. Pogledajte pokazivac ravnotežnog položaja i ukoliko ima odstupanja pomocu kontratega uspostavite ravnotežu