Osnova Valjak Rucica Mehanizam-KLIKNI

Ručna mašina za peglanje pogača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravljenje pogača je težak i zamoran posao. Peglanje iziskuje snagu i umešnost. Ovde imamo jednu mašinu koja rešava taj problem na lak i jednostavan način. Grudvu pogače stavimo u kesu pregazimo je ovom mašinom i ona je doterana na tačnu debljinu i ravna.  Podlogu mašine napraviti od iverice. Na krajevima su dve lajsnice, debljine 8 mm, koje imaju žleb da u njemu staje sajla prečnika 1 mm. Valjak napraviti od čelične cevi prečnika 9-10 cm. Na krajevima valjka zavariti dva diska da mogu stati u unutrašnjost valjka.
Kroz centar diskova provući osovinu debljine 12 mm. Osovina na obe strane ima učvršćivače koji ležajevima obuhvataju postolje sa donje strane. Ležajevi klize preko metalnog ojačanja u vidu trake koja se zakove sa donje strane podloge. Sajle, na oba kraja valjka, obmotane su oko valjka tako da se okretanjem valjka odmotavaju ili zamotavaju. Da bi to moglo da funkcioniše na oba kraja valjka napraviti udubljenja široka 10 mm a duboka 1 mm.. Sajle se učvršćuju na krajevima podloge a njihova funkcija je da vuku valjak i usmeravaju da ne skreće. Napravite još ručicu za okretanje i mašina je gotova. Debljina pogače se reguliše podmetanjem kartona, one debljine koliko želimo smanjiti debljinu pogače.