Ovde imamo jedan prost skuplač polena. Njegova je karakteristika da je lak za pravljenje, brzo se pravi i da materijal košta vrlo malo.
   Postavlja se jednostavnim nameštanjem ispusta na kontejneru za polen ispod regulatora leta. Kada se to namesti stavi se plastična pregrada sa otvorima za prolaz pčela koji se oslanja na dva ekerčića.
   Kontejner za polen se pravi kao kutija od prohrom lima koja je sa bočnih strana zagrađena drvenim pregradama. Jedna od tih pregrada može da se izvlači radi isipanja polena. Kutija je sa gornje strane savijena kao na slici a preko nje je stavljena prohrom žičana mreža sa okcima oko 3mm. Na slici je prikazana štancovana aluminijumska mreža koja se lako nalazi.

 

Skupljač polena
Ispust koji se postavlja ispod regulatora leta
Skupljač polena funkcioniše na sledeći način: Postave se kontejneri - kutije za polen sa ispustina ispod regulatora leta. Nameste se pregrade od plastike sa rupama za prolaz pčela tako de se oslanjaju na ekserčiće postavljene na pregrade za bočne strane. Kada smo završili sa sakupljanjem polena pokupimo pregrade za prolaz pčela, poskidamo kontejnere sa polenom i izručimo polen. Da bi izručili polen povučemo bočnu stranu koja nije učvršćena za zavrtanj koji smo tu postavili i jednostavno istresemo polen. Bočnu stranu vratimo na svoje mesto i ciklus je završen.Siguran sam da možete još što šta poboljšati pa da to još bolje funkcioniše. Ja Vam želim uspeha u tome.

 

Pogled na bočnu stranu sa eksrčićem i zavrtnjem za izvlačenje.
Komletan skupljač na Košnici

 

Pogled na žičanu mrežu i ispust koji se postavlja ispod regulatora leta.