VAZDUŠNI TOP

Vazdušni top je uredjaj kojim možete lako oduvatu pčele sa ramova. Lako ga mozete napraviti od  USISIVaČa snge 400W ili više. Izduvnik postaviti na strani za izuvavanje. Na priključnom kablu ugraditi prekidač a na izduvnoj cevi ,koja se drži u ruci, ugraditi mikro prekidač za aktiviranje motora. Na motoru ostavite obe turbine a delove gde su pristupačni strujni kontakti dobro izolovati. Kraj izduvnika treba oblikovati tako mlaz vaduha ima malu širini i dovoljnu snagu. Ugradite kaiš da bi mašinu držali na ramenu. Neka priključni kabl bude dugačak,najmanje, 5-6 metara. U praktičnom radu mora se upotrebiti i produžni kabl.